jagoda szymkowiak yago

YAGO, art by Jagoda Szymkowiak


An artist, graduate of arts at The University of Fine Arts in Poznan.
A graphic designer and an ilustrator by profession, a surfer by passion (to be honest, it was love at first sight).

Artystka, absolwentka sztuki na uniwersytecie artystycznym w Poznaniu. Graficzka i ilustratorka z zawodu, surferka z zamiłowania (miłość od pierwszego wejrzenia).


In the beginning there was only chaos blah blah blah … but for me it all started with dreams. For 3 years I’ve been dreaming about falling into the depth of a wave. The dream repeated itself over and over again. In defiance of everything I’ve decided to face the fear, defeat it and learn to surf. Since I first set my foot on a board I knew that I had found the love of my life. The feeling of freedom and taming the forces of nature right under my feet … I like the fussiness of surfing, the fact that only nature can decide whether I’ll surface or not. It can only be understood by someone who surfs. I am fully absorbed in surfing even when I dismount a surfboard, that’s why the two passions, surfing and art, had to finally connect. Making illustrations connected with the sea, nature, board and related lifestyle is a prolongation of the pleasure related with surfing. Thanks to art I am able to express what surfing means to me and thanks to surfing I’m finding the inspiration to create art. I often draw while laying on the beach and watching other surfers. I scan some of the sketches and then convert them in graphic programs but I leave some untouched, on paper. Everything depends on the wave.

I’m trying to be less chaotic, more energetic and I allow myself to be weak sometimes.

Na początku był chaos blablabla…a u mnie wszystko zaczęło się od snów. Przez 3 lata śniło mi się, że wpadam w odmęt fali. Ten sen ciągle wracał. Na przekór wszystkiemu postanowiłam, że zmierzę się z tym lękiem, pokonam go i nauczę się surfować. Jak już stanęłam na desce, wiedziałam, że znalazłam miłość swojego życia. To uczucie wolności i wrażenie okiełznania siły natury pod stopami… Podoba mi się kapryśność surfingu, to że tylko natura może decydować, czy dziś wypłynę, czy nie. To zrozumie tylko osoba, która surfuje. Żyję surfingiem nawet wtedy, gdy schodzę z deski, dlatego te dwie pasje – surfing i sztuka – musiały się w końcu połączyć. Tworzenie ilustracji związanych z morzem, naturą, deską i związanym z nimi stylem życia to dla mnie przedłużenie przyjemności związanej z surfowaniem. Dzięki sztuce wyrażam to, czym surfowanie jest dla mnie, a dzięki surfowaniu znajduję inspirację do tworzenia sztuki. Często rysuję na plaży, obserwując innych surferów. Niektóre szkice skanuję i przerabiam w programach graficznych a inne zostawiam surowe na kartce. Wszystko zależy od fali.

Staram się być mniej chaotyczna, bardziej energiczna i czasami pozwalam sobie na chwilę słabości.

baltic kooks yago

Describe yourself in 5 words.
Energetic, positive, happy, sometimes clumsy, crazy.

Opisz się 5 słowami.
Energiczna, pozytywna, szczęśliwa, czasem niezdarna, szalona.


words Baltic Kooks
photo Filip Wendland

instagram YAGO GRAPHICS
facebook YAGO

Full interview with Jagoda about art, addictions and surfing in issue #1.

,