Vans UltraRange Exo


Multitasking all terrain shoes...

Wraz z nadejściem wiosny do wydawnictwa Baltic Kooks almost surfers magazine, że tak nazwę swój pokój, zawitał niedawno kurier z paczką od Vans z kilkoma surfowymi produktami. W pudełku między innymi znalazł się nowy bucior tej marki, a nawet dwa.
Ostatnimi czasy marka z Costa Mesa w Kalifornii ponownie postawiła na swój departament wzornictwa i zaczęła tworzyć nowe modele. W latach 90-tych powstawało ich dużo, z różnym jednak skutkiem sprzedażowym. Z tak bardzo różnym, że Vans zakopał się w tych projektach. W latach 2000-cznych postawiono na klasyczne modele z lat 60tych i 70tych i firma dosłownie stanęła znowu mocno na nogi. Nie stworzyli jednak za wiele nowych butów. Postawiono na modele Era, Authentic, Old-Skool, Sk8-Hi, Slip-on, królowały w skateschopach, surfshopach, marketach spożywczych i na bazarach. Kilka lat później dostały nowych kuzynów w postaci trzyliterowych PRO, wzmocnionych pod deskorolkę. Od niedawna jednak w katalogu firmy widnieje kilka nowych, ciekawych modeli butów.

c3ba43multitask all terrainJednym z nich jest Vans Ultra Range EXO, którego mam przyjemność testować. Warto zaznaczyć, że w kartonie były aż dwa takie buty, jeden lewy, drugi prawy i oba nawet tej samej wielkości. To plus, a może minus, bo dla mnie lewy mógłby być ciut mniejszy. Moja prawa stopa jest trochę większa od kopania przez lata w gałę. Okazało się, że oba leżą dobrze, są całkiem dopasowane, na pewno dzięki wyjątkowej technologii EXO. Czym jest ów tajemnicze EXO od Vansa? Zakładam, że to nic innego jak skrót od exoskeleton czyli egzoszkieletu, buty chroniące stopy czyli inspiracja chitynowym pancerzem, chroniącym narządy wewnętrzne owadów. Czyli nowa lekka, wygodna konstrukcja wierzchnia przyszwy, języka, obłożyny i cholewki – szkieletu buta. Dopasowana do kształtu stopy.

Kolejną z tajemniczych nazw jest UltraCush® Lite … czyli przewiewna, miękka wyściółka języka i podeszwy. Buty Vans nigdy nie kojarzyły mi się z lekkością. To się zmieniło, w tym modelu zastosowano bardzo lekka, wygodna i elastyczna podeszwa UltraRange, opatrzona od spodu bieżnikiem antypoślizgowym, zainspirowanym klasycznie dla Vans’a wnętrzem gofrownicy. Za pomocą technologi RapidWeld podeszwa została zgrzana z wierzchnią częścią buta. Zapewnia to dużą trwałość i dużą estetykę łączenia i wykończenia. Diabeł tkwi w detalu, czy dobre wzornictwo poznasz po detalu.

Marketing marki Vans głosi, że to przerobiony model Old-Skool … z pewnością przerobiony tak, że została po nim tylko charakterystyczna dla firmy falka na obłożynie. Wszystko inne jest nowe. I dobrze. Czas na zmiany.

Podsumowując. Typowe czilery, bardzo lekkie, miękkie, stylowe, wygodne i wytrzymałe – jeśli nie weźmiesz ich na deskorolkę. Idealne po surfingu, na miasto, do kościoła i z chinosami na weselę lub maturę. Twoje stopy podziękuję ci za Vans Ultra Range Exo. Można łazić i łazić i łazić i biegać i siedzieć.

Dzięki Vans za ten produkt.

With the arrival of spring to the publisher Baltic Kooks almost surfers magazine, means to my room, a deliverer came and brought a package from Vans with several surf products. In the box, among others, there was a new boot of this brand, or even two. Recently, the Costa Mesa, California brand has again put on its design department and began to create new designs. In the 90s a lot of new shoe designs were created, but with different sales results. With so much difference that Vans buried himself in these projects. In the 2000s, the classic models from the 60s and 70s were put on and the company literally got back on its feet again. However, they did not create too many new shoes. Era, Authentic, Old-Skool, Sk8-Hi and Slip-on shoes were sold the most. They reigned supreme in skateshops, surf shops, grocery stores and bazaars. A few years later they got new cousins ​​in the form of three-letter PRO, reinforced for skateboarding.
Recently, the company’s catalog includes several new, interesting models of shoes.

One of them is Vans Ultra Range EXO, which I have the pleasure to test. It is worth noting that in the box there were two such shoes, one left, the other right and both of the same size. This is a plus or maybe a minus, because for me the left one could be a bit smaller. My right foot is a little bigger because of playing football for years. Both fit very well, certainly thanks to the unique EXO technology. What is this mysterious EXO from Vans? I assume that this is nothing more than abbreviation of an exoskeleton, shoes that protect the feet just inspiration with chitinous armor that protects the internal organs of insects. New lightweight, comfortable upper construction of the upper, tongue and cladding – the skeleton of the shoe. Tailored to the shape of the foot.

Another mysterious name is UltraCush® Lite … or drafty, soft lining of the tongue and soles. I have never associated Vans shoes with lightness. This has changed.This model uses a very light, comfortable and flexible UltraRange sole, provided with a non-slip tread from below, inspired by Vans’ classic waffle iron interior. The sole was welded to the top of the shoe using a new RapidWeld technology. This ensures high durability and a great aesthetics of joining and finishing. The devil is in the detail, whether you will recognize good design by detail.

Marketing department of the Vans brand says that it is a deconstructed Old-Skool model … redesigned so much that only the company characteristic wave line on the upper was left. Everything else is new. And good. Time for changes.

Summarizing. Typical chillers, soft, very light, stylish, comfortable and durable – if you don’t take them on a skateboard. Perfect after surfing, in the city, to the church and with chinos for a wedding or a high school diploma. You can walk and walk and walk and run, and sit. Your feet will thank you for Vans Ultra Range Exo.

Thank you Vans for this product.

, ,