Vans Surf Boot 2 Hi V 5mm.


Test and review by Michał Dorofiejczyk.

Dystrybutor Vans na Europe, przesłał nam na testy swoje nowe papcie neoprenowe Vans Surf Boot 2 Hi V 5 mm, innowacyjny model napędzany wydajnością, umożliwiający surferom utrzymanie ciepła w pogoni za zimowymi falami bez poświęcania wyczucia deski i przyczepności – tak to właśnie opisują. I co z tego jest prawdą, a co marketingowym bełkotem, sprawdziliśmy sami.

W opisie przygotowanym przez markę czytamy: całe doświadczenie Vans w jeździe na deskorolce zostało zastosowane w butach Surf Boot 2 Hi V 5 mm, co ukazuje zaangażowanie Vans w technologię, jednocześnie odpowiadając na ponadprzeciętne potrzeby teamu Vans Surf. Nowy model wyposażony w warstwę 5-milimetrowego neoprenu to niezbędny towarzysz surfowania na (optymalnie) zimnych wodach. Buty mają dodatkowo klinowy kołnierz, który uszczelnia łydkę i poprawia dopasowanie, a gumowe powłoki blokują przesiąkanie wody. Dla zawodników Vans Surf: Hanny Scott i Wade Goodall, potrzeba ciepła była kluczowa, aby mogły osiągać dobre wyniki, gdy temperatura wody spadnie poniżej komfortowego poziomu.

Zapewniająca doskonałe wyczucie deski i przyczepność, zaprojektowana przez Vans gumowa podeszwa zewnętrzna o strukturze mikro-wafla zapewnia optymalną przyczepność na wszystkich powierzchniach i w każdej temperaturze wody, przy zachowaniu jej minimalnej grubości, aby chronić przyczepność do deski. Oprócz zaawansowanych parametrów technologicznych, buty Surf Boot 2 Hi V 5 mm są wyposażone w funkcje zapewniające komfort, w tym konstrukcję z okrągłym noskiem, która pozwala na uniwersalne dopasowanie. Gumowa powłoka na dolnej części buta zapewnia odpowiednią strukturę, umożliwiając jednocześnie łatwe zakładanie, a nowy pasek na rzep został zaprojektowany tak, aby móc dokładnie dopasować but do stopy.

Czerpiąc z kultowych korzeni Vans, buty Surf Boot 2 Hi V 5 mm mają charakterystyczny pasek boczny Vans, zapiętek oraz uchwyt we wzór szachownicy ułatwiający zakładanie buta. 

Jakie mamy wnioski po testach? Udało mi się w nich popływać dość sporo przed przyjściem zimy i dostawie nad wybrzeże Bałtyku prawdziwie zimnej wody. Buty mają grubość 5mm i szczerze to na zimowy Bałtyk się nie nadają … od kwietnia do początku grudnia można w nich spokojnie taplać się w Bałtyku, grubość neoprenu i wykończenie wewnątrz, nie pozwalają utrzymać komfortu termicznego w wodach o temperaturach poniżej 5 stopni.

Wyglądają obłędnie, są naprawdę fajne i super przyczepne. Na zimę to one nie są, dawno tak nie zmarzłem, przyszedł swell z północy i już się nie nadawały.

Krzysiek Jędrzejak

Gumowe pokrycie wierzchnie jest super, faktycznie ogranicza picie wody przez neopren i też zmniejsza się jej ilość wewnątrz, co jest upierdliwe, gdy sesja ma trwać kilka godzin, a twoje buty rosną i rosną. (śmiech)

Kolejna rzecz … rzep … rzep jak rzep … mogłoby go nie być i byłoby ok. Faktycznie jednak dopasowuje buta lepiej do stopy. Nie dopiąłem go kilka razy po zdjęciu butów i przyczepił się do tkaniny, którą buty są wyściełane wewnątrz, mechacąc i niszcząc ją bardzo.

Jak już przy tej tkaninie jesteśmy, to może więcej o niej … a może nie za wiele więcej … jest średniej jakości, miś znany i lubiany z wielu butów konkurencji jest lepszym i solidniejszym rozwiązaniem, poprawia też komfort termiczny.

Vans Europe distribution sent to us few pair of their new neopren booties, called the Vans Surf Boot 2 Hi V 5mm, the latest performance-driven innovation enabling surfers to stay warm chasing winter swells without sacrificing board feel and grip that’s what they describe. We checked what is true and what is marketing gibberish.

In the description done by brand itself we can read: Everything Vans knows about skateboarding has been instilled in the Surf Boot 2 Hi V 5mm, elevating Vans’ commitment to high-performance technology while addressing the wild and creative needs of our renowned surf team. A crucial companion for (optimal) cold-water climates with 5mm neoprene, the Surf Boot features a gusseted collar that seals on the calf to improve fit, employing rubber coatings that block water seepage. For Vans Surf team riders Hanna Scott and Wade Goodall, the need for warmth is critical in helping them perform when water temps dip below comfortable levels.

Placing a premium on board feel and grip, the Vans engineered rubber outsole with micro-waffle siping provides optimal grip on all waxes and water temperatures, with minimal thickness to protect connection with the board. Beyond performance, the Surf Boot 2 Hi V 5mm is loaded with comfort features, including a round-toe construction that allows for universal fit. Bottom-half rubber dipping provides structure where needed while allowing for ease of entry, and the new hook-and-loop strap has been designed with maximum adjustability.

Taking design cues from Vans iconic roots, the Surf Boot 2 Hi V 5mm maintains Vans’ signature Sidestripe and heel scab, with Checkerboard accenting on the heel pull.

Vans Surf Boot 2 Hi V 5mm is available now at Vans retailers and Vans.eu/surf.

What are the conclusions after the tests? I was able to swim in them quite a lot before the winter came and they brought real cold water to the Baltic coast. The shoes are 5mm thick and honestly, they are not suitable for the winter Baltic Sea … from April to the beginning of December you can easily surf in that in the Baltic Sea, the thickness of the neoprene and the finish inside, do not allow you to maintain thermal comfort in waters with temperatures below 5 degrees.

They look amazing, they are really cool and super grippy. They are not for the winter for sure, I was as cold in them as never before, a swell came from the north and they were no longer suitable.

Krzysiek Jędrzejak

The rubber top is great, it actually limits neoprene drinking water and also reduces the amount of water inside which is a pain when a session is going to be several hours and your shoes are growing and growing. (laugh)

Another thing … Velcro … Velcro like Velcro … it might not be there and it would be ok. But it actually fits the shoe better to the foot. I missed fasten it a few times after taking my shoes off and it stuck to the fabric the shoes are padded inside, pilling and damaging it a lot.

If we are talking about this fabric, maybe more about it … maybe not too much more … it is of medium quality, a plush known and liked from many competitors’ shoes is a better and more solid solution, it also improves thermal comfort.

Wygoda … buty są kosmicznie wygodne, dopasowane do stopy, miękkie, łatwe w wywijaniu w celu suszenia. Guma, którą pokryta jest podeszwa jest również miękka i bardzo ale to bardzo przyczepna. Poprawia to czucie deski i manewrowalność, za to wielki props dla Vansa. Idealne dla kooksów – bo jak w tych bucikach komuś zdropisz … to się nie spierdolisz … no i mu też nie spierdolisz później, tak są przyczepne. śmiech.

Z takiego pierwszego odczucia to chyba wole jak podeszwa jest trochę sztywniejsza bo tu miałam wrażenie, że mi się trochę roluje ten but, ale są przyczepne bardzo też to zauważyłam.

Karolina Wolińska

Znowu wadą jest jakość użytych materiałów, jak już wspominałem, łatwo zniszczyć wewnętrzną wyściółkę bo jest delikatna. Już po 7 sesjach w tych butach przetarł mi się ten material pod dużym palcem.

Nie wiem jak z ich trwałością bo tam jakiś kawałek po pierwszym pływaniu się wystrzępił, chyba jakiegoś kleju.

Karolina Wolińska

Jeśli chodzi o rozmiar to jest zaniżony, trzeba na to uważać, zamiast 42/9 wziąłem 43/10 i leżą suuuper. Rozmiar 42 jest mi bardzo za ciasny. Z czasem się trochę rozciągają ale nadal nie o tyle, żeby Twój rozmiar Ci pasował więc lepiej zainwestować w nr większy … dociśniesz rzepem i wypełnisz algami w razie czego.

Wygodne i mięciutkie to jest super ale rozmiar mogłabym mieć z pól numeru większy, wiem, że nie ma ale te są takie na styk.

Karolina Wolińska

Podsumowując w kilku punktach to czego się dowiedzieliśmy o kapciochach neoprenowych Vans:

ZA

 • przyczepność … obłędna, nie znam innych tak przyczepnych butów surf
 • bardzo wygodne i dobrze dolegające do stopy dzięki rzepom
 • miękkie, łatwo się je zakłada i ściąga
 • czucie deski jest doskonałe, jakbyś pływał na boso
 • okrągły przód buta, bez podziałów to dobry pomysł
 • gumowane na całej powierzchni – mniej wody wewnątrz
 • są optymalnie wysokie i dobrze wykończone kołnierzem, mniej wody się wlewa, a gumowany mankiet dobrze trzyma nogawki
 • dobra jakość klejeń i wykonania zewnętrznej strony buta
 • łatwo się je przewija w celu wysuszenia – szybko schną!!!
 • chyba najładniejsze buty na rynku

PRZECIW

 • 5 mm na Bałtycką zimę to za mało … czekamy na 7mm 😉
 • wewnętrzna wyściółka dogrzewająca jest za cieńka i jest słabej jakości, można ją łatwo zniszczyć gdy rzep się przyczepi
 • podeszwa trochę za cieńka na spacery po skałach i otoczakach
 • zaniżona rozmiarówka w porównaniu do reszty obuwia Vans
 • wysoka cena

Buty Vans Surf Boot 2 Hi V 5 mm są już dostępne w salonach Vans oraz online na Vans.eu/surf.

Comfort … the shoes are amazing comfortable, fit the foot, soft, easy to roll up for drying. The rubber on the sole is also soft and very grippy. This improves the boardfeel and maneuverability, but a great props for the Vans for that. Perfect for kooks – because if you drop someone off in these shoes … you won’t fuck up … and you won’t escape later, they are so sticky. laugh.

From that first feeling, I prefer the sole to be a bit stiffer. Here I had the impression that this shoe is rolling a bit, but it is very grippy, I also noticed it.

Karolina Wolińska

Again, the disadvantage is the quality of the used materials, as I have already mentioned, it is easy to destroy the inner lining because it is delicate. After 7 sessions in these shoes, this material rubbed off under my big toe.

I do not know about their durability, because there a piece of glue frayed after the first swim.

Karolina Wolińska

As for the size it is understated, you have to be careful about it, instead of 42/9 I took 43/10 and they are suuuper. Size 42 is too tight for me. Over time, they stretch a little, but still not enough for your size to suit you, so it’s better to invest in a larger one … you will press it with Velcro and fill it with algaes if necessary.

Comfortable and soft, it is great, but I could have the size larger from the number fields, I know there is no, but these are just a touch.

Karolina Wolińska

Summarizing in a few points what we learned about the Vans neoprene shoes:

FOR

 • grip … insane, I do not know other surf shoes so grippy
 • very comfortable and well fitting to the foot thanks to Velcro
 • soft, easy to put on and take off
 • the boardfeel is perfect, as if you were swimming barefoot
 • a round toe instead of a split toe is a better solution
 • rubberized all over – less water inside
 • optimally high and well finished with a collar, less water seeps in and the rubberized cuff holds the wettie legs well
 • good gluing quality and finish of the outer side of the shoe
 • they are easy to roll to dry – they dry quickly !!!
 • probably the most stylish surf boots on the market

AGAINST

 • 5 mm rubber for the Baltic winter is not enough … we are waiting for 7 mm 😉
 • the inner lining is too thin and is of poor quality, it can be easily damaged when Velcro sticks
 • sole a bit too thin for walking on rocks and pebbles
 • understated size compared to the rest of Vans footwear
 • high price

Buty Vans Surf Boot 2 Hi V 5 mm są już dostępne w salonach Vans oraz online na Vans.eu/surf.

,