Vans – Breaking Waves Series – Queer Surf

Vans’ Dylan Graves Explores How The Surf Community Can be Better Allies to LGBTQ+ Surfers

Vans, wyjątkowa marka akcesoriów do sportów ekstremalnych i lider w twórczej ekspresji, z dumą przedstawia Breaking Waves: Queer Surf, najnowszy projekt pro surfera Vans i gospodarza Weird Waves – Dylana Gravesa. W tym krótkim filmie Dylan i producent Dave Malcolm eksplorują stereotypowy, męski punkt widzenia, który często występuje w kulturze surfingu, starając się dowiedzieć więcej o doświadczeniach społeczności LGBTQ+ i zrozumieć, jak surferzy mogą stać się ich lepszymi sojusznikami.

Za pomocą Breaking Waves Vans i Dylan rzucają światło na często pomijane i polaryzujące kwestie społeczne i tematy związane z surfingiem. W odcinku Dylan łączy się z Queer Surf, organizacją z siedzibą w San Francisco, której celem jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla zmarginalizowanych ludzi do wyrażania siebie zarówno na plaży jak i w wodzie.

Rozmowy, które prowadzimy, są stosunkowo nowe dla społeczności surfingu. Jedynym sposobem na dalszy rozwój i naukę jest rozmowa. Chcieliśmy porozmawiać z tymi grupami o tym, jak się czują i jak możemy ich wesprzeć. W końcu mają takie samo prawo do przebywania na plaży, jak każdy inny — brzmi to pozornie prosto, a kiedy słyszysz to na głos, to myślisz sobie: 'oczywiście, dlaczego by nie mieli?’, ale ten problem jest nadal punktem spornym w kulturze surfingu i dlatego zastanawiamy się, jak możemy to zmienić.

powiedział Dylan o uruchomieniu Breaking Waves.

Vans, the original action sports brand and icon of creative expression, is proud to present Breaking Waves: Queer Surf, the latest project by Vans pro surfer and Weird Waves host Dylan Graves. In this short film, Dylan and producer Dave Malcolm explore the stereotypical masculine perceptions that often exist within surf culture, as they seek to learn more about the experience of the LGBTQ+ community in the lineup and understand how all surfers can become better allies. 

With Breaking Waves, Vans and Dylan shine a light on often overlooked and polarizing social issues and topics within surfing. In this episode, Dylan connects with San Francisco-based Queer Surf, an organization dedicated to creating a safe space for marginalized people to express themselves and be their authentic selves at the beach and in the water. 

The conversations we are having are relatively new conversations for surfing. The only way to grow and learn is to talk about it. We wanted to talk to these groups about how they are feeling and how we can support their messages. They have just as much of a right to be at the beach as anyone else — this sounds so straightforward, and when you hear it out loud, you are just like ‘of course, why wouldn’t they be?’ But we are highlighting that these issues are still a sticking point within surf culture and looking at how we can reshape that.

Dylan said about launching Breaking Waves.

Queer Surf zostało założone w 2015 roku przez byłą zawodową surferkę Kylę Langen, która przede wszystkim brała udział w WQS na pełen etat, oraz jej partnera Nicci Brisebois. Queer Surf organizuje spotkania w całej Kalifornii, zachęcając do różnorodności i dając ludziom wiedzę i pewność siebie, aby bezpiecznie nawigować i cieszyć się oceanem bez dodatkowych czynników zastraszania lub wyłączności, które często mogą być napotykane w świecie surfingu.

Zawodowa surferka Vans, Lee-Ann Curren, również dołączyła do rozmowy, dzieląc się swoim stanowiskiem na temat procesu wchodzenia do branży surfingowej i podkreślając nielicznych podobnie myślących rówieśników i autorytety, do których mogła się zwrócić we wczesnych latach swojej kariery.

Seria Breaking Waves, służąca jako katalizator rozmów, ma na celu pomóc wyeliminować istniejące nierówności, czyniąc plażę o wiele bardziej przyjaznym miejscem dla każdego. Czekajcie na następny odcinek, w którym przedstawimy Wam społeczność Black surf.

Obejrzyj Breaking Waves: Queer Surf już teraz na kanale Vans’ YouTube …

Queer Surf was co-founded in 2015 by former professional surfer Kyla Langen, who used to compete full-time on the WQS, and her partner Nicci Brisebois. Together, Queer Surf organizes meetups across California, encouraging diversity in the water and empowering individuals with the knowledge and confidence to safely navigate and enjoy the ocean without the extra factors of intimidation or exclusivity that can often be a part of the surfing experience. 

Vans pro surfer Lee-Ann Curren also joins the conversation, adding her perspective on the process of coming out within the surf industry and highlighting the few likeminded peers and role models she could look to during the early years of her career. 

Serving as an ongoing catalyst for continued conversations, the Breaking Waves series aims to help eliminate existing boundaries, making the beach and the lineup a much more welcoming place for everyone. Stay tuned for the next episode highlighting the Black surf community. 

Watch Breaking Waves: Queer Surf now on Vans’ YouTube channel.