New rough surf brand.

Dzisiaj w dziale Deseagn prezentujemy młodą markę Brusco.
Nie jest to marka pochodząca z okolic bałtyku, a z portugalii lecz ma bardzo dużo z bałtykiem wspólnego, ale do tematu wrócimy.
Na początku zaczniemy od przedstawienia marki. Nazwa marki pochodzi od słowa brusco to portugalska ekspresja znacząca plus minus coś szorstkiego. Na stronie możemy przeczytać, że BRUSCO sytuuje markę w surowym, dzikim wszechświecie jako spontaniczny, niezłomny wyraz siły, która kieruje Cię do przodu bez oglądania się za siebie. Surfing stoi właśnie w tych eterycznych momentach siły, aby objąć niepowtarzalne fale.

No i to widać po produktach, przy projektowaniu których uczestniczyli surferzy i genialni portugalscy projektanci. Są przepiękne, inspirowane mocno naturą. Surowymi klifami albo falami o nie tłukącymi z niewyobrażalną siłą. Poza ogromną estetyką, pady brusco są wykonane z uwzględnieniem najmniejszych detali i dedykowane do wykonywania ekstremalnych ewolucji, gdy surfer musi być całkowicie pewien, że pod stopami trzyma produkt, który jest jego największym sprzymierzeńcem.

Today, in the Deseagn section, we present the young brand Brusco.
It is not a brand from the Baltic area, but from Portugal, but has a lot in common with the Baltic, but we will return to the topic.
At the beginning, we will start by introducing the brand. The brand name comes from the word brusco is a Portuguese expression meaning more or less something rough. BRUSCO situates the brand in a raw, wild universe as a spontaneous, indomitable expression of force driving you to move forward without looking back. Surfing stands precisely in these ethereal moments of strength to embrace unrepeatable waves.

It is clearly visible in the products that were designed by surfers and genius Portuguese designers. They are beautiful, strongly inspired by nature. Rugged cliffs or waves crashing against them with unimaginable force. In addition to great aesthetics, brusco pads are made with attention to the smallest details and dedicated to performing extreme stunts, when the surfer must be absolutely sure that under his feet he is holding the product that is his greatest ally.

Wszystko tu jest dopracowane i przemyślane. Dużo uwagi poświęcono na wybór materiałów, wykończenie i detale, opakowanie i branding marki, za który odpowiedzialne jest Pacifica z Porto. W ofercie narazie można znaleźć Tail Pady, frontpady, leashe i torby.

Oprócz mocnego, surowego przekazu i dobrych technicznie i wizualnie produktów Brusco cechuje świetny team, no właśnie, oprócz Nica Von Ruppa i Miguela Blanco, których raczej nie trzeba przedstawiać, widzimy również świetnego szwedzkiego prosurfera Freddie Meadowsa, który zjadł zęby na poszukiwaniu i surfowaniu najlepszych i największych fal na bałtyku.

Everything here is developed and thought out. Much attention has been paid to the choice of materials, finishing and details. Even packaging and branding, is amazing, created by Pacifica from Porto. For now the brand offers Tail Pads, frontpads, leashes and bags.

In addition to a strong, raw message and good technically and visually brusco products, there is a great team, well, apart from Nic Von Rupp and Miguel Blanco, which hardly needs any introduction, we also see a great Swedish prosurfer Freddie Meadows, who learn the ropes while searching and surfing the best and the biggest waves in the Baltic Sea.

Wideo przedstawiające ducha marki Brusco „Introducing BRUSCO” zostało stworzone również przez Bałtyckiego, niemieckiego surfera Felixa Gansicke, z którym wywiad możecie przeczytać w numerze drugim magazynu.

Brusco jest świetne i dopięte na ostatni guzik. Nie ma co więcej pierdolić farmazonów i słodzić tej marce, ale zasługuje na nagrody jakie ostatnio jej przyznano w kilku kategoriach. Gratuluję i na bank zainwestuję w te piękne przedmioty.

Świetna robota ludzie!

The video presenting the spirit of the Brusco brand called „Introducing BRUSCO” was also created by the Baltic, German surfer Felix Gansicke, with whom you can read the interview in the second issue of our magazine.

Brusco is great and buttoned up to the last button. There is no more to fuck farmazonów and sweeten this brand, but it deserves awards that have recently been awarded in several categories. Congratulations and I will invest in these beautiful items for sure.

Great job gente!