review by Krzysiek Jędrzejak

O’Neill to marka znana wszystkim surferom chyba na całym świecie. Stworzona przez Jack’a O’Neilla, który w 1952 roku otworzył pierwszy surfshop, a chwilkę później wymyślił neoprenowy skafander. Neopreny O’Neill, a w szczególności ich flagowy model Psych One to niekwestionowane Ferrari wśród pianek surfingowych, szczególnie tych zimowych. Testuję je od ponad 5 lat. Wcześniej miałem okazję pływać w wielu modelach produkowanych przez inne marki. Dziś mamy Techno Butter 3X – kolejną generację innowacyjnej technologi neoprenu O’Neilla. Na przestrzeni lat dało się odczuć, że pianki te z każdym sezonem są coraz bardziej rozciągliwe, coraz cieplejsze, lżejsze i schną szybciej niż konkurencja. Doszło do tego, że 5 mm pianka jest w stanie zapewnić komfort termiczny przez długi czas w najbardziej wymagających zimowych warunkach na Bałtyku (temp. wody 2C, powietrza -10C), a do tego jest super elastyczna. 

O’Neill is a brand known to all surfers, probably all over the world. Created by Jack O’Neill, who opened the first surfshop in 1952, and a short while later invented the neoprene suit. O’Neill neoprene, and in particular their flagship model Psych One, is the undisputed Ferrari among surf wetsuits, especially winter ones. I have been testing them for over 5 years. Previously, I had the opportunity to swim in many models produced by other brands. Today we have Techno Butter 3X – the next generation of innovative O’Neill neoprene technology. Over the years, it has been felt that these wetsuits are more and more stretchy with each season, warmer, lighter and dry faster than the competition. It has come to the fact that the 5 mm rubber is able to provide thermal comfort for a long time in the most demanding winter conditions in the Baltic Sea (water temperature 2C, air temperature -10C), and it is also super flexible.

Pod ocenę idzie model Psycho One o grubości neoprenu 4/3 mm. Jest to ekstremalnie elastyczna pianka, którą można używać w bałtyckich wodach od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
W tym modelu wnikanie wody jest zredukowane dzięki minimalnej konstrukcji szwów, podwójnemu uszczelnieniu kołnierza i płynnej, ciągłej, elastycznej spoinie, naklejonej na wszystkie miejsca łączeń neoprenu.

Testowany model to chest-zip. Znaczącym atutem chest zip’ów O’Neilla jest też wygoda zapinania połączonego zamka. W głowie się nie mieści, że niektóre topowe marki wciąż wymagają od użytkowników swoich neoprenów, aby wkładać jedną część zamka do drugiej i dopiero zapinać. W skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w grubych rękawicach i bez pomocy drugiej osoby zwyczajnie nie zapniemy takiej pianki. Sick!

Mankiety nogawek i rękawów są bardzo elastyczne i nawet właściciele ogromnych dłoni i stóp będą zadowoleni. Dodatkowo, zostałe one wykończone gumowaniem, które zapobiega podciąganiu się ich w wodzie.

The Psycho One model with a neoprene thickness of 4/3 mm is assessed. It is an extremely flexible foam that can be used in Baltic waters from early spring to late autumn. In this model, water ingress is reduced thanks to the minimal design of the seams, the double sealing of the collar and a smooth, continuous, flexible seam glued to all neoprene joints.

The tested model is chest-zip. A significant advantage of O’Neill’s chest zips is also the convenience of fastening the combined zipper. It is inconceivable that some top brands still require users of their neoprene to put one part of the zipper into another and just fasten it. In extremely unfavorable weather conditions, wearing thick gloves and without the help of another person, we simply cannot fasten such a wetsuit. Sick!

The cuffs of the legs and sleeves are very flexible and even owners of huge hands and feet will be pleased. In addition, they have been finished with rubber coating to prevent them from being pulled up in the water.

Ta recenzja nie miałaby sensu, gdybym nie wspomniał o słabszych stronach neoprenów O’Neilla. Są dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę.
Pierwsza z nich to kaptur. Zawsze miałem z nim problem, obserwując jednocześnie jak proste i funkcjonalne rozwiązania w tym elemencie pojawiają się u innych producentów. Według mnie do pełni szczęścia brakuję kawałka materiału, który osłaniałby brodę i powodował, że kaptur idealnie przylegałby do twarzy. W tej chwili albo zsuwam go na szyję i przy nurkowaniu zdarza się, że nalewa mi się do pianki woda, albo podciągam go pod same usta i zaciskam, co z kolei powoduje, że po sesji wyglądam jak po rocznej kuracji botoksem.
Druga sprawa to trwałość materiału. Neopren O’Neilla jest bardzo delikatny i trzeba się z nim ostrożnie obchodzić. To cena jaką trzeba zapłacić za to, że w jesienne piance czujemy się niemal jak w letniej. Szczególnie uważać trzeba przy zakładaniu i ściąganiu pianki, można ją łatwo zahaczyć zamkiem i zaciągnąć, a nawet rozedrzeć.

This review wouldn’t make sense if I didn’t mention the weaknesses of O’Neill’s neoprene. There are two things I have pointed out.
The first is the hood. I have always had a problem with it, while observing how simple and functional solutions in this element appear in other manufacturers. In my opinion, fortunately, I miss a piece of material that would cover the chin and make the hood fit perfectly to the face. At the moment, I either slide it around my neck and when diving, it happens that water is poured into the wetsuit, or I pull it up to my mouth and tighten it, which in turn makes me look like after a year of botox treatment after the session.
The second thing is the durability of the material. O’Neill’s neoprene is very delicate and must be handled with care. This is the price you have to pay for making the autumn wetsuit almost like summer wetsuit. You need to be especially careful when putting on and taking off the wetsuit, it can be easily hooked with a zipper and pulled on, or even torn apart.

www.oneill.com

Generalnie, gorąco (dosłownie), polecam!

Overall, I highly recommend it!

Kuba Kuzia by Krzysztof Jędrzejak