by Kasia Pajzderska

Kolejną, piątą już playlistę otrzymaliśmy od Kasi Pajzderskiej. Kasia zajmuje się filmem i reżyserią. Jej karierę możecie śledzić tu na pajzderska.com. Oprócz filmu jej wielką pasją jest surfing. Zwiedziła pół świata w poszukiwaniu fal. Na Bałtyku można ją spotkać rzadziej ale jednak można. Nie gardzi falami serwowanymi przez Bałtyk, raczej nie ma za bardzo czasu, żeby się za nimi uganiać.

Zapytana przez nas o jej wybory muzyczne do tej listy, odpowiedziała, że to jej mix zbieranych przez lata, najważniejszych utworów.
Nigdy ich nie słuchała koło siebie … ale teraz będzie miała okazję.
Zapytaliśmy też, czy jakby miała wylądować w piekle z tylko 1 utworem na całą wieczność, który by to był … bez zastanowienia odparła, że Cztery pory roku, Vivaldiego … bo jest najdłuższy.

Miłego słuchania!

We received another, fifth playlist from Kasia Pajzderska. Kasia is a filmmaker and director. You can follow her career here on pajzderska.com. Apart from film, surfing is her great passion. She has traveled half the world in search of waves. You can meet her less often in the Baltic Sea, but still you can. He does not disdain the waves served by the Baltic Sea, he does not have too much time to chase them.

When asked by us about her musical choices for this list, she replied that it was her mix of the most important songs collected over the years. She had never listened to them one by one … but now she would have the opportunity. We also asked if she would land in hell with only one song chosen for all eternity, which one would it be … without hesitation she replied that Four Seasons composed by Vivaldi … because it is the longest.

Happy listening.