By Santa Vevere

Dzisiejsza playlista skomponowana została przez świetną wodniaczkę o pięknym imieniu Santa Vevere. Co ciekawe jej imię i nazwisko ma dość ciekawe znaczenie. Słowo „vevere” w języku norweskim znaczy „tkacze” (vever-tkacz) więc jest Świętym Tkaczem ;). Oprócz tego jest surferką o fajnym miękkim i eleganckim stylu. Pływa raczej na krótkich deskach i preferuje ostrzejsze manewry niż taniec na longboardzie. Santa pochodzi z Łotwy, z Lipawy gdzie surfing jest raczej świeżym sportem. Ale spoty, które są w okolicy, ładnie reagują na zachodnie, północno-zachodnie i południowo zachodnie fale przyciągają coraz więcej amatorów tego hawajskiego szaleństwa.

Czas na playlistę, zatopcie się w tych pięknych piosenkach, wybranych przez Santa.

Today’s playlist was composed by a great water sportswoman named Santa Vevere. Her name has quite an interesting meaning. The word „vevere” in Norwegian means „weavers” (vever-weaver) so he is a Saint Weaver;). In addition, she is a surfer with a nice soft and elegant style. She surf on shortboards and prefers sharper, aggressive maneuvers than dancing on longboards. Santa comes from Latvia, from Liepaja, where surfing is rather fresh sport. But the spots that are in the area nicely respond to the western, northwest and southwest waves attracting more and more enthusiasts of this Hawaiian madness.


Time for a playlist, get lost in these beautiful songs chosen by Santa.