Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dorofie/domains/baltickooks.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Breaking Boundaries – Baltic Kooks Magazine

New amazing movie from VANS Surf

Vans przedstawia kolejny surfingowy dokument
Breaking Boundaries: A Surfboard Drive for Trinidad & Tobago. Breaking Boundaries ukazuje pro surfera Chrisa Dennisa i jego konsekwentne dążenie do zapewnienia dostępu do sportu, któremu przypisuje uratowanie życia – surfingu, dla niedoświadczonej młodzieży w jego rodzinnym kraju. Ten surferski dokument jest już dostępny do obejrzenia na kanale YouTube Vans.


“Trynidad i Tobago ma dwie różne strony” – tak Dennis komentuje ten wyjatkowy region. Podczas gdy kraj zachwala swoje piękne plaże i jest jednym z najbogatszych narodów na Karaibach, w dużej mierze ze względu na rezerwy ropy i gazu ziemnego, nierówności gospodarcze kraju są oszałamiające, a wiele społeczności żyje w biedzie. Chris wyznaczył sobie za swoją życiową misję dzielenie się mocą surfowania z młodzieżą z lokalnych społeczności.

Od momentu, gdy stojąc na zboczu urwiska na tyłach domu z dzieciństwa Chris po raz pierwszy ujrzał surferów, zachwycił się tym sportem. Po wygraniu pierwszego lokalnego konkursu – z którego sam żartuje, że był w ówczesnym czasie kompletnie zielony w surfingu i pożyczył nawet od kogoś na plaży odblaskową kamizelkę – wkroczył z rozmachem w surfing i rozpoczął karierę. W efekcie Dennis stał się podróżnikiem po całym świecie, rywalizując podczas trasy World Qualifying Series, kiedy to nawiązał wiele kontaktów na całe życie. Ten czas eksploracji był dla Chrisa bardzo istotny, ponieważ pomógł otworzyć mu oczy na otaczające go realia, a jego doświadczenia za granicą zmieniły sposób myślenia o świecie. W dużej mierze podróże Chrisa pomogły złagodzić problemy społeczne, których doświadczała lokalna społeczność w jego rodzinnym kraju.

Po powrocie do Trynidadu Chris zaczął bezpośrednio współpracować z młodzieżą w swojej społeczności. Zaczął małymi krokami, od nauki surfowania kilkorga dzieci, bez większych planów. W ten sposób stał się bardziej świadomy wartości, jakie niesie ze sobą surfing dla młodych oraz w jaki sposób zapewnia to edukacyjne, rekreacyjne, a nawet aspiracyjne możliwości, które w przeciwnym razie byłyby dla nich niedostępne. Chris był również świadkiem, jak surfing oderwał dzieci od przestępczości, przemocy, trudnych sytuacji w domu i innych pułapek spowodowanych biedą.

W przeciwieństwie do pomyślnego wzrostu zainteresowania jego mentorskim programem surfowania i rosnącego entuzjazmu lokalnej społeczności, to brak odpowiedniego sprzętu znacznie utrudniał dalszy rozwój projektu Chrisa. W ówczesnym czasie Dane Gudauskas – stary przyjaciel Chrisa – wraz z braćmi Tannerem i Patrickiem założyli fundację nono profit, Positive Vibe Warriors Foundation. Za pośrednictwem Dylana Gravesa i fundacji braci Gudauskas, Chris związał się z Waves for Change, organizacją non-profit z Południowej Afryki, z którą Positive Vibe Warriors, we
współpracy z Vans, pracował nad niezwykle udaną inicjatywą surferską w 2017 roku. Teraz plan polegał na zorganizowaniu podobnej akcji, aby wzmocnić inicjatywę Chrisa. Akcja Trinidad i Tobago zjednoczyła sklepy i wspólnoty surferów na obu wybrzeżach USA i pomogła zgromadzić ponad 200 desek surfingowych. Mając takie wsparcie oraz dodatkowe szkolenia i cenne wskazówki od nowych przyjaciół z Waves for Change, Chris założył w 2019 r. program non-profit Surf Surfing Waves for Hope.

Ideą Breaking Boundaries jest budowanie wspólnej więzi pomiędzy globalną społecznością surf oraz całą ludzkością. Duże nadzieje są pokładane w każdym, kto zaangażował się w te projekty oraz, że wywoła to efekt domina zachęcając surferów na całym świecie do wniesienia wkładu w fundacje, takie jak: Positive Vibe Warriors, Waves for Change i Waves for Hope, a także do podjęcia własnych społecznych inicjatyw. Łącząc sceny surfingowe na całej planecie i kierujące nimi osoby, możemy wpłynąć na znacznie większe zmiany społeczne. To etos, który według Chrisa może wykraczać daleko poza świat surfingu. To coś więcej niż deski surfingowe czy samo surfowanie”, przekonuje Chris. „To ludzka rzecz. Jeśli będziemy się tym dzielić i dbać o siebie nawzajem, wiele naszych problemów da się rozwiązać. A to oznacza naprawdę wiele. ”

Vans presents the worldwide release of a new surf documentary, “Breaking Boundaries: A Surfboard Drive for Trinidad & Tobago.” Breaking Boundaries spotlights pro surfer Chris Dennis and his ongoing efforts to provide underserved youth in his native country with access to the same escape he credits with saving his life – surfing.
The documentary is available to watch now on Vans’ YouTube channel.

“Trinidad & Tobago has two different sides,” Dennis remarks of the unique region. While the country touts’ beautiful beaches and is one of the wealthiest nations in the Caribbean, due in large part to its oil and natural gas reserves, the country’s economic inequality is staggering, and many communities live in poverty. Chris has made it his life mission to share the transformative power of surfing with the youth in these communities.

From the moment he first witnessed surfing, watching in awe from the cliff at the back of his childhood home, Chris was enthralled. After winning the first local contest he entered – Chris jokes about how green he was, having to borrow a rash guard from someone on the beach – he rolled with the momentum and built a surf career for himself out of the most unlikely of circumstances. Ultimately, Dennis found himself traveling the world competing on the World Qualifying Series tour, where he made many lifelong connections. This time of exploration was eye-opening for Chris and his experiences abroad changed the way he thought about the world. His travels brought the social problems his community was experiencing back home into sharper relief.

Returning to Trinidad, Chris began to work directly with the youth in his community. He started small by teaching a couple kids to surf, with no grand plans in mind. In the process, he became more acutely aware of surfing’s value in these young lives, how it provided educational, recreational and even aspirational opportunities that otherwise were unavailable. He witnessed firsthand how surfing steered kids away from crime, abuse, difficult situations at home and other pitfalls of poverty.

As his impromptu surf mentorship program grew and local enthusiasm for surfing swelled, the lack of equipment became a hindrance to the program’s progress. Enter Dane Gudauskas – an
old friend from the pro tour – and the non-profit Dane founded with his brothers Tanner and Patrick, the Positive Vibe Warriors Foundation.

Through Dylan Graves and the Gudauskas brothers’ foundation, Chris connected with Waves for Change, a South African non-profit that the Positive Vibe Warriors, in partnership with Vans, worked with on an extremely successful surfboard drive in 2017. The plan was to host a similar drive to bolster Chris’ grassroots efforts. The drive for Trinidad & Tobago united shops and surf communities on both coasts of the US and collected over 200 surfboards. Building on this support,
in addition to training and guidance from his new friends at Waves for Change, Chris founded the non-profit surf therapy program Waves for Hope in 2019.

At its core, Breaking Boundaries is about connection, within the global surf community and humanity as a whole. It is the hope that all involved in these board drives that they trigger a domino effect, encouraging surfers the world over to contribute to foundations like the Positive Vibe Warriors, Waves for Change and Waves for Hope, and launch socially beneficial initiatives of their own. By connecting surf scenes across the planet, and the individuals who drive them, we can affect much greater societal change. It’s an ethos that Chris’ believes can ripple far beyond the world of surfing.
“It’s more than surfboards, and it’s more than a board drive to us,” Chris affirms. “It’s a human thing. If we share, and really care for each other, a lot of our problems will be solvable. So, it means the world.”

More here Vans Surf