By Igor Bętlejewski

Bonus tracks after a moment of silence. Enjoy.

I asked my friend Igor to choose his favorite songs and make this playlist.

Who is Igor Bętlejewski? He is a young architect, skater and surfer … or skater and surf pose from Sopot. Is he good Is it important? He knows what he wants to do and loves what he does. This is now important and less common in the younger generation. I chose it because I thought it had good music taste. Hm. However, he disappointed me a little. Hahahaha. Joking. Cool.

It is important that he is very excited that he will be able to share his playlist with us and with you. For me it is important because I know him and I know that this is a very personal list. They are not completely randomly selected songs. These are the songs that shaped him over the years. Songs his parents fed him. And the ones that hit his head when watching Extreme Channel, Skatevideos or surfvideos.

Due to the dung caused by the virus, enclosure in four walls, restrictions on movement, or prohibiting surfing, skateboarding, being in parks, beaches and forests, this playlist fits perfectly. It is melancholic, calming and calming.

He chose a lot of old songs. When I asked him, what impact does his parents have on these musical choices? He replied:

„Hmm, I think a lot. Now I start to appreciate the music they listened to. But when I was a kid, I still jam, maanam, worship, ELO, oldfield, Abbe etc. they were playing. So I think they have good taste. Dire Straits too. My dad also he had a large collection of vinyl and cd so he always played something interesting.”

Poprosiłem mojego przyjaciela Igora o wybranie swoich ulubionych utworów i zrobienie tej playlisty.

Kim jest Igor Bętlejewski? To młody architekt, skater i surfer … albo skater i surf pozer z Sopotu. Czy jest dobry? A czy to ważne? Wie co chce robić i kocha to co robi. To jest teraz ważne i coraz rzadziej spotykane u młodego pokolenia. Wybrałem go, bo myślałem, że ma dobry gust muzyczny. Hm. Trochę mnie jednak rozczarował. Hahaha. Żartuję. Jest super.

Ważne jest to, że bardzo się podniecił, że będzie mógł podzielić się swoją playlistą z nami i z wami. Dla mnie jest to ważne, bo go znam i wiem, że jest to bardzo osobista lista. Nie są to przypadkowo wybrane utwory. Są to piosenki, które ukształtowały go przez lata. Utwory, którymi karmili go rodzice. Takie, które wpadły mu w głowę podczas oglądania Extreme Channel, Skatevideos czy surfvideos.

Ze względu na gnój wyrządzony przez Wirus, zamknięcie w czterech ścianach, ograniczenia w poruszaniu się, czy zakazanie surfowania, jazdy na deskorolce, przebywania w parkach, plażach i lasach, playlista ta idealnie się wpasowuje. Jest melancholijna, wyciszająca i uspokajająca.

Wybrał dużo starych utworów. Gdy go zapytałem, jaki wpływ na te wybory muzyczne mają jego rodzice? Odpowiedział:

„Hmm, dużą myślę. Teraz zaczynam doceniać muzykę, której oni słuchali. Ale za małolata ciągle mi dżem, maanam, kult , ELO, oldfielda, Abbe itp. puszczali. Więc uważam, że mają dobry gust. Dire Straits też. Mój tata też miał duża kolekcje winyli i cd więc zawsze mi puszczał coś ciekawego.”